Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
Hạt tự hủy - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
  • Tư vấn hỗ trợ: (028) 37545630
  • Email: thao@sunnytechvn.com
  • Việt Nam Englist

Chi tiết

Hạt tự hủy

Liên hệ
Lượt xem: 2438

Sản phẩm cùng loại

Mã: Hơn 300 Sản phẩm Violet Masterbatch (hạt nhựa màu tím) với nhiều tone màu và hàm lượng khác nhau.

SMV-13000, SMV-13001, SMV-13002,...... SMV-13300

Tên Gọi: Violet Masterbatch (hạt nhựa màu tím)

Giá: Liên Hệ

*Click vào phần Nội dung để xem mô tả sản phẩm

Violet Masterbatch (Hạt nhựa màu tím)

Mã: Hơn 300 Sản phẩm Green Masterbatch (Hạt nhựa màu xanh lá) với nhiều tone màu và hàm lượng khác nhau.

SMG-12000, SMG-12001, SMG-12002,...... GMP-12300

Giá: Liên Hệ

Tên Gọi: Hạt nhựa màu xanh lá (Green Masterbatch)

*Click vào phần Nội dung để xem mô tả sản phẩm

Green Masterbatch (Hạt nhựa màu xanh lá)

Mã: Hơn 300 Sản phẩm Blue với nhiều tone màu và hàm lượng khác nhau.

SMB-11000, SMB-11001, SMB-11002,...... SMB-11300

Giá: Liên Hệ

Tên Gọi: Hạt nhựa màu xanh dương (Blue Masterbatch)

*Click vào phần Nội dung để xem mô tả sản phẩm

Blue Masterbatch (Hạt nhựa màu xanh dương)

Mã: Hơn 300 Sản phẩm Pink Masterbatch (Hạt nhựa màu hồng) với nhiều tone màu và hàm lượng khác nhau.

SMP-7000, SMP-7001, SMP-7002,...... SMP-7300

Giá: Liên Hệ

Tên Gọi: Hạt nhựa màu hồng (Pink Masterbatch)

*Click vào phần Nội dung để xem mô tả sản phẩm

Pink Masterbatch (Hạt nhựa màu hồng)